Чух и забравих. Видях и запомних. Направих и разбрах.
Конфуций


I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.
Confucius


Български    Продължете на български...English    Proceed in English...

TiboLab предлага комплекти, уреди и материали за обучение по природни науки:
 • За лабораторни работи и демонстрации по действащите учебни програми в училища и университети.
 • За извънкласна работа в кръжоци, занимални, центрове за работа с деца.
 • За научни музеи и изложби.
 • За подаръци и научни забавления.
 • За всички любознателни.
Продуктите на Tibolab
 • са готови за работа без първоначална подготовка
 • са прости за употреба
 • не са “капризни”
 • съдържат пълни описания на лабораторните упражнения и демонстрациите
 • съдържат всичко необходимо за провеждането на експериментите
 • съдържат атрактивни допълнителни въпроси и задачи
 • имат достъпни цени

TiboLab offers kits, instruments and materials for science education:
 • For laboratory work and demonstrations at schools and universities.
 • For extracurricular work in circles and centers for work with children.
 • For scientific museums and exhibitions.
 • For gifts and scientific entertainment.
 • For all inquisitive.
The products of Tibolab
 • are ready for work without initial preparation
 • are simple to use
 • are not "capricious"
 • contain complete descriptions of lab exercises and demonstrations
 • contain everything you need to conduct the experiments
 • contain attractive additional questions and tasks
 • have affordable prices

Български    Продължете на български...English    Proceed in English...

Copyright © 2024 TiboLab
info@tibolab.com